SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


ZYHYNSEL YSTYSMAR

 Cevap Yaz Cevap Yaz
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: ZYHYNSEL YSTYSMAR
    Gonderildi: 23-Nisan-2011 Saat 06:12

Anne ve babalar, e?itimciler, çocuklary seven herkesin özellikle dikkatini çekmek istedi?im birkonu var ''zihinsel istismar''. Farkynda olmadan hepimizin maruz kaldy?y ve bir ?ekilde istismar uygulady?y bir durumdur. Ya?anylan travmalar psikologlar ve uzmanlar tarafyndan incelendi?inde görülüyor ki aslynda hepimizin birbirine uygulady?y bir ?iddet biçiminin ady zihinsel istismar. Kesiklerin, darplaryn izleri hemen görülür ve tedavi edilebilir ama zihinsel istismaryn izlerini bulmak, ortaya çykarmak, tedavi etmek çok zordur.
Peki nedir bu zihinsel istismar? Biz hangi davrany?larymyzla, sözlerimizle özellikle çocuklarymyzy zorluyoruz?


Tehditler Savuruyoruz!


E?er bunu bir daha yaparsan seni sevmeyece?im” cümlesi buna en güzel örnektir. özellikle geli?im ça?ynyn ilk evrelerinde olan çocuklara söyledi?inde etkisi ömür boyu karakterinden silinmeyecek izler byrakabilir. Siz de böyle bir tehditle kar?yla?tyysanyz, o an neler hissettiniz, hatyrlayynyz. Bunula beraber ''seni uza?a byrakaca?ym'', ''bir daha hiç görü?meyece?iz'' gibi sözler savurdu?umuz en yaygyn tehditlere örnektir.


En çok beni sevsin istiyoruz.


En masumu da çocuklarymyzy yeti?tirip terbiye ederken ''beni her?eyden daha çok sev'' mesajyny onlara yüklemeye çaly?maktyr. Buna örnek olarak ''annemizi her?eyden çok sevmeliyiz'' mesajy olabilir. Anne sevgisini her konuda ve olayda vurgulamak, tehdit unsuru yapmak çocuklarda ?iddetli korkulara, kaybetme duygularyna neden olabilir. ''Evden gidip bir daha hiç gelmeyece?im'' diyen bir anneyi o an için mazur görebiliriz, peki ya bu sözü duyan 5 ya?yndaki çocu?unun dünyasyndaki yol açaca?y büyük sarsyntyyy nasyl engelleyece?iz? Bu tehditlerin ileride özellikle duygusal ili?kilerinde onu nasyl zorlayaca?yny bir yeti?kin olarak dü?ünmek zorundayyz.


Dövmekle tehdit ediyoruz.


Fiziksel ?iddet tehditleri, özellikle topluluk içinde böyle bir tehditle çocuklara yakla?mak derinden etkilenmelerine neden olabilir. Sosyal ortamlarda çekingen, özgüveni dü?ük olarak yeti?melerine neden olabilir.


Sözlerle yaralyyoruz.


Ayny zamanda ileti?im kurarken seçti?imiz sözcükler, ses tonumuz, beden dilimiz farketmedi?imiz kadar yaralayycy olabilir. özellikle sözlü kynamalarymyzda a?yryly?a kaçmak travmalara sebep olabilir. Bir çocu?u sürekli “ i?e yaramaz”, ” kötü” ilan etmek kendini kötü hissetmesine ve öyle oldu?una inanmasyna yol açabilir.Böyle bir durumla kar?yla?mayy hangi yeti?kin kabul edebilir, öyle de?il mi? Bir çocu?a sürekli olarak ”haylaz” oldu?unu söylemek ki?ilik alt yapysynyn olumsuz bir zemine kaymasyna neden olabilir. Bunun istenmeyen davrany?laryn tekrar edilmemesi gerekti?i anlatylyrsa travmatik durumlaryn ya?anylmasyny engeller. Sürekli yaramazly?yny vurgulamaz olumsuz peki?tireç görevini görür, istenmeyen davrany?lar devam eder. Ayny zamanda çocu?un ruh dünyasy sarsylarak sa?ly?yny yütürebilir.


Kyyaslyyoruz.


Özellikle okul ba?arysynda çok syk rastlanylan bir durum olarak kyyaslama çocuklaryn en çok tepki verdikleri durumlardan birisidir. “Arkada?yn Selin tam puan almy?, sen alamamy?syn” diyerek kyyaslamaya ba?lyyoruz. Genelde örnek göstermek, çocu?un önüne hedef koyarak a?masyny sa?lamak için yaparyz. Ama bu kar?y taraf için acy veren bir durum olabilir. özellikle bu kyyaslamayy karde?ler arasynda yapmak daha kaçynylmasy gereken bir durumdur. Anne ve babalaryn bir çocu?unu di?erine göre daha çok sevdi?ine ço?umuz ?ahit olmu?uzdur. Daha az ilgi gören çocu?un içinde ya?ady?y sevilmeme durumu ileride kendisini “ kurban” olarak hissetmesine olumsuz zemin hazyrlayacaktyr. Sa?lykly olmayan ili?kiler geli?tirmesine, yanly? arkada? seçimine, mutsuz evliliklere, özgüvenden yoksun bir i? ya?amyna neden olabilir. çocukluk ça?ynda ya?anan küçük travmalar yeti?kin olunca özellikle büyük mutsuzluklara dönü?ebiliyor. Bu nedenle çocuklarymyzy e?itirken “ ben olsam ne dü?ünürdüm” diye dü?ünmeyi elden byrakmamyz çok önemli. Nihayetinde kendimize yapylmasyny istemedi?imiz bir ?eyi özellikle çocuklara yapmaya anne-babalar ve e?itimciler olarak bizlerin hakky olmady?yny dü?ünüyorum. Yç ileti?imimizi ve çocuklarla olan ileti?imizi sa?lykly olarak güçlendirmek için kaynaklara ve uzmanlara dany?mayy tavsiye ediyorum.


ALINTIDIR
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
nazlymnazly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 01-Eylül-2007
Konum: Tekirda?
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 6417
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti nazlymnazly Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Nisan-2011 Saat 12:06
emegyne saglyk güzelym
O?LUM SEN BYTANECYKSYN BYLYYORMUSUN? HAYATIMIN A?KISIN HER?EYYMSYN
GÖZBEBE?YMSYN
SENI SEVMEYEN
ÖLSÜN:-)))
YYYKY DO?URMUSUM SENI YAVVV
Basa don
Leylak Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 11-Ekim-2010
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3277
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Leylak Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Nisan-2011 Saat 15:17
Çok güzel bir yazy. Babam her zaman çocu?unun yanynda "Bunun matemati?i kötü" "Bu yemek seçer, sebze yemez" vb laflar edenleri uyaryrdy. Olumsuz özelliklerini böyle yanynda söylerseniz o davrany?lary düzeltmek yerine artyryrsynyz derdi. Çocu?unuzun yanynda kesinlikle olumsuz konu?mayyn derdi. Kula?a küpe, güzel bir söz...
Kyzym Nisan 2013
O?lum Temmuz 2016
Basa don
miray Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 05-Nisan-2008
Konum: Adana
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5624
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti miray Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Nisan-2011 Saat 15:22
fizik sa?ly?y kadar önemli ruh sa?ly?ynyn temelleri bebeklikten atylyyor gerçekten.... çok faydaly bir yazy eline sa?lyk :)
yüre?im.. yaraly ku?um... topla ve aç kanatlaryny....
Basa don
eonn Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 16-Aralik-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 870
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti eonn Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Nisan-2011 Saat 20:38
eline saglik cokkkk dogru bir yazi.Ben bunu cok tan kesfetmistim kendi tecrubelerimden. Kucukken beni teyzemin kiziyla devamli kiyaslarlardi. o benden 2 yas kucuktu.Hep beraber buyuduk.Benim el becerim hic yoktur.Hep iste o becerikli sen degilsin. o duzenli sen degilsin, o temiz sen degilsin.... bircok konuda beni hep elestirdi annem.Ben solaktim ve biraz dusunme tarzim farkliydi.Matematik problemlerini herkez bir yoldan cozer ben baska bir yoldan yontemden cozerdim.bunun icin hep kiyaslandim kotulendim. bu bende derin izler birakti.Bugun 38 yasima girdim hala hepsini bugun gibi hatirliyorum. Ama benim basarilarim geldi okula girdikten sonra ve kendime guvenimi oyle kazandim. ama hala beceriksiz, daginik ve pis oldugumu dusunurum bu taaaaa kucuk yaslardan kalma...
Ho?geldin Elif Öyküm. Biricik kyzym. Evimizin Prensesi 5 Mart 2009 9:35 :-)-Dört yasi bitirdik prensesle birlikte...
Basa don
Aykiz__ Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 06-Nisan-2008
Konum: Fransa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 59407
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Aykiz__ Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Nisan-2011 Saat 23:30

te$ekkurler gulbincim

Basa don
Merve Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 19-Ocak-2009
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 5740
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Merve Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Nisan-2011 Saat 00:38
cok guzel bir yazi... ALLAH razi olsun canim...
cocuklarimiza nasil konustugumuza davrandimiza dikkat etmeliyiz gercekten...
METEHANIM_15/12/2009 21:00
Annen Kurban Olsun Seni Yaradana Canim Oglum...
Basa don
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Nisan-2011 Saat 02:41
beyenmenyze sevyndym kyzlar byz mumkun oldukca cagyna dykkat ettyk   symdy krese gydyyor ogretmenyde okadar guzel seyler soyluyorky karaktery hakkynda cok sevynyyorum
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
arzu_nur Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 10-Temmuz-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 37780
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti arzu_nur Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Nisan-2011 Saat 23:11
TE?EKKÜRLER CNM..GÜZEL YAZII
19.02.2008///Emrem dünya güzeli o?lum..
Basa don
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Nisan-2011 Saat 01:57
ryca ederym tatlym
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
EsraErsin Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 19-Ocak-2009
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 6326
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti EsraErsin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Nisan-2011 Saat 16:02
ellerine saglik canim, cok güzel bir yazi
Annesinin Bitaneleri ECRINI'm 25.04.2009, 01:25

ELZEM SERRA'm 16.12.2012, 20:58

Süpriz Yumurtam 21+4

Basa don
selenimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Mart-2009
Konum: Osmaniye
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 18017
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti selenimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Nisan-2011 Saat 22:39
ELLERYNE SA?LIK GÜLBYNCYM
21/11/2007 SELENYMM 04/04/2012 KERYMYMM
ALLAHIM SANA BYNLERCE ?ÜKÜRLER OLSUN BU BAL KÖPÜKLERYNY BANA VERDY?YN YÇYN
Basa don
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Nisan-2011 Saat 01:34
ryca ederym :)) kyzlar
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
Ekim Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 10-Nisan-2008
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 20783
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Ekim Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Nisan-2011 Saat 09:13
tesekkürler canim güzel bilgiler icin...
CANKUSUM kucagimda!!!
En güzel gün 15Ekim 2009, Saat 7:14

El Bebek Gül Bebek Gel Bebek Gel
Basa don
Ekim Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 10-Nisan-2008
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 20783
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Ekim Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Nisan-2011 Saat 09:15
ah ah eski is arkadaslarim... ne güzel öglen birlikte yerdik. her gün birimiz hazirlardik. birimiz getirirdi hepimiz yerdik...
aksamlari is cikisi kahve icmeye giderdik...
hafta sonlari genelde cuma aksami is cikisi eglenceye giderdik...
yilbasi, dogum günü gibi özel günlerde bisiler yapardik hep birlikte...
alisverise  cikardik, carsi pazar dolasirdik....
 
 
CANKUSUM kucagimda!!!
En güzel gün 15Ekim 2009, Saat 7:14

El Bebek Gül Bebek Gel Bebek Gel
Basa don
Ekim Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 10-Nisan-2008
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 20783
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Ekim Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Nisan-2011 Saat 09:15
gülibik yanlis yere yazdimmmmmm... demin is konusunu okudum, oraya yanit yazdim buraya hangi ara girdi anlamadim.............  :)
CANKUSUM kucagimda!!!
En güzel gün 15Ekim 2009, Saat 7:14

El Bebek Gül Bebek Gel Bebek Gel
Basa don
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Nisan-2011 Saat 10:39
canym olsun farketmez ben de yapyyorm bazen :))) benym hyc oyle arkadasym olmady bu arada :((
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +