SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


GEBELYK TESTY HAKKINDA BYLGYLER

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 282930
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
mucizeler Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Ocak-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 605
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti mucizeler Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 13-Mayis-2013 Saat 22:43
Kyzlar ben dün ak?am kurtlandym duramadym sonra yaparym diye aldy?ym ve çantamda saklady?ym testimi yaptym ve 24. gününde hiç test çykarmy be akylsyz dedim kendi kendime bo? teste bakyp duruyorum ak?amdan beri kendime gülüyorum...
bu arada acayip belim a?rymaya karnym a?rymaya tam gaz devam ediyor...?uan tek beklentim ate?imin dü?memesi, kyrmyzylaryn gelmemesi...Her?eyin hayyrlysy bakalym..Allah mübarek 3 aylaryn hürmetine bebek isteyen herkesin dualaryny kabul etsin, herkesin kuca?yny doldursun...amin...
Minik kuzum, yollaryny gözledi?im, Zeynep Naz'ym.....05.01.2010...
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 13-Mayis-2013 Saat 23:35
adet döngün kaç günde bir arkada?ym
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
mucizeler Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Ocak-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 605
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti mucizeler Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Mayis-2013 Saat 00:25
28 GÜNDE BYR OLUYORUM CNM
Minik kuzum, yollaryny gözledi?im, Zeynep Naz'ym.....05.01.2010...
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Mayis-2013 Saat 06:12
Gebelik testini sabah ilk idrarla yapmak en dogrusu...
Cunku sabah hormonlar yuksek olurmus....
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
mucizeler Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 17-Ocak-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 605
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti mucizeler Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Mayis-2013 Saat 06:26
Cuma gününü bekliyorum Gönülcüm hafta sonu olmaz isem i?te ozaman pazartesi yaprym tekrar testi bakalym beklemedeyim...
Minik kuzum, yollaryny gözledi?im, Zeynep Naz'ym.....05.01.2010...
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Kasim-2014 Saat 17:57
Orjinal mesaji gonderen feelings feelings yazdi:


<h1>Gebelik Testi</h1>
Hamile oldu?undan ?üphelenen ve adet gecikmesi ya?ayan pekçok kadyn eczaneden kolayca temin etti?i gebelik testi ile hamile olup olmady?yny ö?renmeye çaly?yr. Bu hem son derece ucuz, hem kolay<span style="font-weight: bold;"></span><span style="border-bottom: 3px double rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 1.7;"></span> hem de özel bir yöntemdir. Özeldir çünkü testi uygulayan kadyndan ba?ka kimse sonucu bilemez. Pekçok kadyn için bu önemli bir özelliktir. Kadyn hamile olup olmady?yny herkesten önce ö?renmek ve bu özel any doyasyya ya?amak ister. Tam tersi ?ekilde istenmeyen bir gebelikten korkan kadyn da hamile olup olmady?yny ba?kalarynyn bilmesini istemeyebilir.

Her yyl tüm dünyada milyonlarca gebelik testi satylmaktadyr. Evde <nobr><span style="border-bottom: 3px double rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 1.7;"></span></nobr> yapylan gebelik testi anlamynda "home pregnancy test" (HPT) olarak adlandyrylan bu yararly kitler her zaman do?ru sonuç vermeyebilir. Hataly pozitif ya da hataly negatif sonuçlar ki?ide hem psikolojik hem de fiziksel travmaya neden olabilir. Bu nedenle gebelik testi kitlerini kullanyrken çok dikkatli olmak gerekir.


<h2>HPT gebeli?i nasyl saptar?</h2>

Bir gebelik olu?tu?unda herhangi bir testin bu gebeli?i saptayabilmesi için hCG ady verilen hormonun varly?y temel ?arttyr. hCG yalnyzca gebelikte salgylanan bir hormondur ve salgylanabilmesi için döllenmi? yumurtanyn blastokist a?amasyna ula?yp rahim içine yerle?mesi gerekir. Bu genelde yumurtlamayy takiben 6-10 gun <nobr><span style="border-bottom: 3px double rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 1.7;"></span></nobr> içinde meydana gelen bir olaydyr. Teorik olarak hCG döllenmeyi takip eden 9. gün civarynda salgylanmaya ba?lar. Hormonun kanda yeterli düzeye ula?yp idrarla da atylmasy için ek zamana gerek vardyr. Çok erken dönemlerde hormon kanda yükselmeye ba?lamasyna ra?men idrarl atylmasy gecikebilir. Normalde gebe olmayan bir kadynda kandaki hCG düzeyi mililitrede 10 milienternasyonel üniteden (mIU) daha dü?üktür.


<h2>HPT'nin hassasiyeti ne demektir?</h2>

HPT'nin hassasiyeti idrarda saptayabildi?i en dü?ük miktardaki hCG de?eri anlamyna gelir.

Bugün piyasada satylan pekçok gebelik testinin hassasiyeti 20-50 mIU/mL arasyndadyr. Yani hCG de?eri 20-50 mIU/mL'nin altyndaysa test sonuç vermez.

Oysa kan testi hCG de?erini tam olarak yansytyr.Bu nedenle kan testi daha adet gecikmesi ortaya çykmadan sonuç verebilir.

Testin duyarlyly?y yani hassasiyeti ne kadar yüksekse yani ölçebildi?i hCG düzeyi ne kadar dü?ükse gebeli?i erken <nobr><span style="border-bottom: 3px double rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 1.7;"></span></nobr> dönemde gösterme olasyly?y da o kadar yüksektir.


<h2>HPT nasyl yapylyr?</h2>


Her gebelik testinin kendine ait özellikleri olabilir. Bu nedenle eczaneden test aldy?ynyzda kullanma talimatyny mutlaka okuyunuz.

Test için en uygun örnek orta akym idrarydyr. Yani idrar yapmaya ba?layyp biraz idrary bo?a akyttyktan sonra idrar örne?i almanyz daha uygundur. Testin özelli?ine göre idrarynyzy bir kaba alyp damlalyk ile damlatmanyz, idrar kabyna batyrmanyz ya da direkt olarak idrarynyzy yaparken testi akan idrara tutmanyz uygulanabilecek yöntemlerdir.

 


i?te bunlarda testlerin resimli sonuçlary


 

Arty
pozitif sonucu yani gebeli?i, eksi ise gebelik olmady?yny gösterir.


Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Kasim-2014 Saat 17:57
Guncel
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Mayis-2018 Saat 22:45
Güncel
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Kasim-2018 Saat 12:22
Orjinal mesaji gonderen feelings feelings yazdi:


<h1>Gebelik Testi</h1>
Hamile oldu?undan ?üphelenen ve adet gecikmesi ya?ayan pekçok kadyn eczaneden kolayca temin etti?i gebelik testi ile hamile olup olmady?yny ö?renmeye çaly?yr. Bu hem son derece ucuz, hem kolay<span style="font-weight: bold;"></span><span style="border-bottom: 3px double rgb255, 0, 0; font-weight: bold; color: rgb255, 0, 0; line-height: 1.7;"></span> hem de özel bir yöntemdir. Özeldir çünkü testi uygulayan kadyndan ba?ka kimse sonucu bilemez. Pekçok kadyn için bu önemli bir özelliktir. Kadyn hamile olup olmady?yny herkesten önce ö?renmek ve bu özel any doyasyya ya?amak ister. Tam tersi ?ekilde istenmeyen bir gebelikten korkan kadyn da hamile olup olmady?yny ba?kalarynyn bilmesini istemeyebilir.

Her yyl tüm dünyada milyonlarca gebelik testi satylmaktadyr. Evde <nobr><span style="border-bottom: 3px double rgb255, 0, 0; font-weight: bold; color: rgb255, 0, 0; line-height: 1.7;"></span><obr> yapylan gebelik testi anlamynda "home pregnancy test" (HPT) olarak adlandyrylan bu yararly kitler her zaman do?ru sonuç vermeyebilir. Hataly pozitif ya da hataly negatif sonuçlar ki?ide hem psikolojik hem de fiziksel travmaya neden olabilir. Bu nedenle gebelik testi kitlerini kullanyrken çok dikkatli olmak gerekir.


<h2>HPT gebeli?i nasyl saptar?</h2>

Bir gebelik olu?tu?unda herhangi bir testin bu gebeli?i saptayabilmesi için hCG ady verilen hormonun varly?y temel ?arttyr. hCG yalnyzca gebelikte salgylanan bir hormondur ve salgylanabilmesi için döllenmi? yumurtanyn blastokist a?amasyna ula?yp rahim içine yerle?mesi gerekir. Bu genelde yumurtlamayy takiben 6-10 gun <nobr><span style="border-bottom: 3px double rgb255, 0, 0; font-weight: bold; color: rgb255, 0, 0; line-height: 1.7;"></span><obr> içinde meydana gelen bir olaydyr. Teorik olarak hCG döllenmeyi takip eden 9. gün civarynda salgylanmaya ba?lar. Hormonun kanda yeterli düzeye ula?yp idrarla da atylmasy için ek zamana gerek vardyr. Çok erken dönemlerde hormon kanda yükselmeye ba?lamasyna ra?men idrarl atylmasy gecikebilir. Normalde gebe olmayan bir kadynda kandaki hCG düzeyi mililitrede 10 milienternasyonel üniteden (mIU) daha dü?üktür.


<h2>HPT'nin hassasiyeti ne demektir?</h2>

HPT'nin hassasiyeti idrarda saptayabildi?i en dü?ük miktardaki hCG de?eri anlamyna gelir.

Bugün piyasada satylan pekçok gebelik testinin hassasiyeti 20-50 mIU/mL arasyndadyr. Yani hCG de?eri 20-50 mIU/mL'nin altyndaysa test sonuç vermez.

Oysa kan testi hCG de?erini tam olarak yansytyr.Bu nedenle kan testi daha adet gecikmesi ortaya çykmadan sonuç verebilir.

Testin duyarlyly?y yani hassasiyeti ne kadar yüksekse yani ölçebildi?i hCG düzeyi ne kadar dü?ükse gebeli?i erken <nobr><span style="border-bottom: 3px double rgb255, 0, 0; font-weight: bold; color: rgb255, 0, 0; line-height: 1.7;"></span><obr> dönemde gösterme olasyly?y da o kadar yüksektir.


<h2>HPT nasyl yapylyr?</h2>


Her gebelik testinin kendine ait özellikleri olabilir. Bu nedenle eczaneden test aldy?ynyzda kullanma talimatyny mutlaka okuyunuz.

Test için en uygun örnek orta akym idrarydyr. Yani idrar yapmaya ba?layyp biraz idrary bo?a akyttyktan sonra idrar örne?i almanyz daha uygundur. Testin özelli?ine göre idrarynyzy bir kaba alyp damlalyk ile damlatmanyz, idrar kabyna batyrmanyz ya da direkt olarak idrarynyzy yaparken testi akan idrara tutmanyz uygulanabilecek yöntemlerdir.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Kasim-2018 Saat 12:22
Orjinal mesaji gonderen feelings feelings yazdi:


<h2>HPT en erken ne zaman sonuç verir?</h2>
"Arkada?ymla ili?kide bulundum daha sonra hemen gidip gebelik testi aldym sonuç negatif çykty. Kesinlikle hamile olmady?ymdan emin olabilirmiyim?" ?eklinde sorular sykça sorulmaktadyr. Bu kadar erken dönemde gebelik olup olmady?yny ancak Tanry bilebilir.

Daha öncede belirtti?imiz gibi gebelik testinde gebeli?in saptanabilmesi için embryonun rahim içine yerle?mi? olmasy gerekir. Bu nedenle test en erken yumurtlamadan sonraki 8-9. günde saptanabilir. Ancak yumurtlamanyn geç olmasy, embryonun beklenenden daha geç yerle?mesi gibi nedenler ile bu dönemde yapylan idrar testi genelde negatif çykar. Bu dönemde yapylan gebelik testinin negatif çykmasy hataly negatif anlamyna gelmez ve hamile olmady?ynyzy göstermez. En akylcy ve ekonomik yakla?ym adet kanamasyny beklemek e?er gecikme olursa test yapmaktyr.

2001 Ekim ayynda JAMA dergisinde yayynlanan genis<nobr><span style="border-bottom: 3px double rgb(255, 0, 0); font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 1.7;"></span></nobr> kapsamly bir ara?tyrmada adet gecikmesinin oldu?u günde yapylan idrarda gebelik testinin duyarlyly?ynyn %90 oldu?u saptanmy?tyr (JAMA. 2001;286-1759-1761). Geriye kalan %10 olguda daha henüz embryo rahime bile yerle?memi?tir. Yine ayny çaly?maya göre bu testlerin duyarlyly?y en fazla adet gecikmesinden 1 hafta sonra olmakta ve %97'ye kadar çykmaktadyr.

Bu nedenle adet gecikmesinin takip eden 1-2 günde yapylan test negatif çykty?ynda mutlaka 1 hafta sonra test yeniden yapylmalydyr.


<h2>Testi yapmadan önce idrar ne süre ile tutulmalydyr?</h2>
Testi yapty?ynyz gün ne kadar geçse idrar tutmanyz gereken süre o kadar azdyr. Örne?in bekledi?iniz adet kanamasy 1 hafta geçmi? ise idrar tutmadan herhangi bir zamanda testi yapabilirsiniz. Öte yandan adet kanamasyny bekledi?iniz gündeyseniz ya da adet kanamanyz 1-2 gün geciktiyse bu durumda 4 saat idrar yapmayyp daha sonra testi yapmalysynyz.


<h2>Test nasyl yorumlanyr?</h2>
Piyasada satylan de?i?ik markalardaki idrar testleri birbirinden farklydyr. Bu nedenle kullndy?ynyz testin kullanma talimatyny mutlaka dikatlice okuyunuz.

Genelde idrar testlerinde 3 tane pencere bulunur. Bunlardan birine idrar örne?i damlatylyrken yan yana bulunan iki pencereye bakylarak test yorumlanyr. Bu pencerelerden birisi testin do?ru ?ekilde yapylyp yapylmady?ynyz gösterir (kontrol penceresi). Di?er pencere ise pozitif ya da negatif sonucu verir. Pozitif sonuç varly?ynda bu penceresinde ya bir çizgi ya da arty i?areti çykar. Sonuç penceresindeki çizginin renginin açyk ya da koyu olmasy anlamyny de?i?tirmez. Bu her durumda pozitif sonuç demektir. Bazy testlerde ise sonuç peceresinde arty ya da eksi i?areti belirir. Arty pozitif sonucu yani gebeli?i, eksi ise gebelik olmady?yny gösterir.

Gebelik testinin sonucu okunurken testin kullanma kylavuzunda belirtilen zaman süresince beklenmelidir. Bazy durumlarda test negatif olmasyna ra?men bir süre daha beklendi?inde hafif bir çizgi ortaya çykabilir. Bu ?üpheli sonucu belirtir. Ya hamile olmanyza ra?men hCG de?eri testin saptayabilece?i düzeylere ula?mamy?tyr ya da hamiel de?ilsinizdir ancak test reaksiyon vermektedir. Her iki durumda da testin 1-2 gün sonra tekrar edilmesi ya da kanda gebelik testi yapylmasy uygundur. Ydeal olan testin kullanma kylavuzunda belirtilen zaman sonrasynda sonucu yorumlamaktyr.


<h2>Test neden hataly sonuç verir?</h2>
Testin hataly negatif sonuç vermesinin temel nedeni duyarlyly?ynyn kandaki dü?ük düzeydeki hCG de?erlerini saptamaya yetmemesidir. Testin erken yapylmasy bunda en önemli faktördür. Testin bozuk ya da son kullanym tarihinin geçmi? olmasy da bir di?er etkendir.

Hataly pozitif sonuçlar ise daha nadir görülür. Bu gibi durumlarda bazen idrardaki ba?ka bir hormona (örne?in LH) çapraz reaksiyon geli?ebilir. Bir ba?ka neden de kimyasal gebeliklerdir. Çok erken dönemde test pozitif çykmasyna ra?men daha sonra klinik olarak gebelik fark edilemeden embryo canlyly?yny yitirir ve kan hCG de?erleri dü?meye ba?lar.

Ynfertilite tedavilerinde yumurta çatlatmak amacyyla yapylan hCG enjeksiyonlary sonrasynda da hataly pozitif sonuçlar görülebilir. Bu nedenle test son hCG enjeksiyonundan 10-14 gün sonra yapylmalydyr.

Testin hataly pozitif sonuç vermesi oldukça nadirdir.Bu nedenle pozitif sonuç varly?ynda ek incelemeye gerek duyulmazken negatif olmasy mutlaka gebe olunmady?y anlamyna gelmez

Kullanylan ilaçlar ya da enfeksiyonlar hataly sonuçlara neden olabilir mi? Yçinde hCG içermeyen ilaçlar hataly sonuca neden olmaz. Kysyrlyk tedavisinde kullanylan yumurtlama uyarycy ilaçlar da dahil olmak üzere hiç bir antibiyotik, a?rykesici, do?um kontrol hapy testin hataly sonuç vermesine neden olmaz ya da gebelik varly?ynda testin pozitifle?me sürecini geciktirmez. Benzer ?ekilde tütün ürünleri ve alkol de HPT'lerin do?ru sonuç vermesini engellemez
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62500
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 14-Kasim-2018 Saat 12:23
Orjinal mesaji gonderen feelings feelings yazdi:

<H2>Uyarylar</H2>
Her türlü adet gecikmesi mutlaka de?erlendirilmesi gereken önemli bir sa?lyk sorunudur. Testin negatif çykmasy durumunda e?er adet kanamanyz hala daha ba?lamadyysa mutlaka jinekolo?unuzla görü?melisiniz.

Testin pozitif olmasy normal bir gebelik oldu?u anlamyna gelmez. Bu nedenle gebeli?in varly?yny teyit etmek ve dy? gebelik ba?ta olmak üzere bazy erken gebelik komplikasyonlaryna yenik dü?memek için kontrol ?arttyr. Öte yandan adet gecikmesi olan bir kadynda testin negatif sonuç vermesi gebeli?in ilerlemesine neden olacaktyr. Bu syrada gebelikte kullanylmamasy gereken maddeleri kullanmanyz ya da gebelik için uygun olmayan davrany?larda bulunmanyz bebe?inize zarar verebilir. Bunun istenmeyen bir gebelik olmasy durumunda ise sonlandyrylmasy için yasal synyr a?ylabilir.

Her adet gecikmesi durumunda test pozitif ya da negatif olsun mutlaka doktorunuzla görü?melisiniz.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 282930
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +